daniele jost

selected ambient works vrs.8.1

seme


danielejost seme exhibition in gent

SEME – From roots to Ghent

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Europees Verdrag van Rome biedt de Art Track Gallery vier jonge Romeinse kunstenaars de kans hun werk voor te stellen. Elk onder hen wil er toe bijdragen om het proces van integratie in Europa sneller te laten verlopen. De gemeenschappelijke titel SEME (Italiaans voor ¿zaad¿) duidt aan dat hun werk ook de culturele gronden van Vlaanderen wil bevruchten. Hoewel dit kwartet vijfentwintigjarigen geen kunstenaarsgroep vormen, zijn ze toch verwant door hun afkomst, hun overlappende technieken en hun filosofische stellingsnames. Hun oeuvre heeft veel te maken met ons gedrag t.o.v. de natuur, de cultuur, de techniek en de maatschappij. Davide Sebastian is in Italië al lang geen onbekende meer. Hij vertrekt vanuit een directe confrontatie met de natuur en de beschaving. Hij is tegen de technologie die het natuurlijke evenwicht destabiliseert, maar gebruikt diezelfde technologie wel – in de vorm van foto¿s en video¿s – om zijn doel sneller te bereiken. Het resultaat mag er zijn. Edoardo Aruta¿s installaties en foto¿s zijn een gefilterde vertaling van de iconen van leven en dood (foto). Voor hem bestaat het leven alleen uit vormen, kleuren en trillingen. Zijn gedrevenheid haalt hij uit de natuur en menselijke contacten. Dit vertaald zich in foto¿s en een interessante rubberen constructie die tot nadenken stemt. Daniele Jost werkt met ingenieuze constructies in hout die hij ook fotografeert en samen als een geheel tentoonstelt. Op virtuoze manier probeert hij de contradicties van onze tijd te begrijpen en te vertalen in conceptuele installaties. De grens tussen natuurlijke en artificiële landschappen is dun. Het plastisch werk van architect Fernando Terzini uit zich als een reactie op de honderden regeltjes in de bouwkunst. In zijn schilderijen tast hij zijn grenzen af door te experimenteren met vorm en kleur als een alternatief om de wereld ¿anders¿ te zien. Dit resulteert in zowel uitbundige als minimalistische schilderijen. Deze Romeinen lijken hun weg gevonden te hebben en niet te twijfelen aan de richting die ze uitwillen. Als je in de buurt van het Zuid bent, komt hier dan gerust wat hedendaags Rome opsnuiven!
(from zone09 magazine)